С ВЯРА В ДОБРОТО

Сдружение с нестопанска цел

Виж повече ИНИЦИАТИВИ
С вяра в доброто
about_us

ЗА НАС

Идеята да помагаме на хората съществуваше много отдавна. Преди да се съберем като организация, всеки един от нас се беше занимавал с някакъв вид благотворителност поотделно или с други хора. От две-три години ние и нашите съмишленици извършвахме акции за подпомагане на бедни и социално слаби. Много силно ни подейства примерът на софийската група от ученици “No Limit”, която се занимава с благотворителни инициативи – събиране на собствени пари и използването им за даряване на пакети с храни на бедни и бездомници в столицата. Повторихме опита им и в Горна Оряховица. За кратко време събрахме пари чрез социалната мрежа и дарихме 50 пакета с храна, всеки на стойност 10 лв, на самотни майки с деца, на социално слаби, на стари хора и др. Благодарността, която срещнахме от тях, ни окрили и ни направи щастливи. Началото бе положено. През лятото на 2013 г само за няколко дни успяхме да съберем около 1000 лв. и да платим тока и водата на бившия волейболен национал Тодор Велинов (с когото се запознахме при първата си акция и чиято съдба ни разтърси), спрени заради неплатени сметки. Третата ни голяма акция бе събирането на дрехи и пособия за ученици от началния курс от социално слаби семейства. За кратък период от време осъществихме много инициативи, което ни донесе още по-голямо желание да помагаме и да бъдем истински добри. Логично дойде и момента, в който сдружението потърси място, където да осъществява дейността си. Първоначално ни предоставиха стая в градското читалище „Напредък 1869”, която после заменихме с помещение към храма „Свети Трисветители”. Регистрирахме се в съда, в Агенцията по вписванията, в НАП, сдобихме се с БУЛСТАТ, към нашата организация работи счетоводител и юрист. Съставът ни е разнороден – хора от всякакви възрасти и професии, всеки помага според силите и възможностите си. Общото, което ни обединява, е желанието ни да сме полезни на хора, които се нуждаят от помощ. Много хора могат да бъдат добри и искат да бъдат добри. „С ВЯРА В ДОБРОТО” им предоставя тази възможност.

Целите на групата С ВЯРА В ДОБРОТО са предимно да бъдем в полза на обществото и да даваме пример на младите хора в гр.Горна Оряховица.Помагаме на стари,самотни,бедни и хора в затруднено положение.

1. Обединяване на усилията на сдружението,граждани,юридически лица,държавни институции и други неправителствени организации за подпомагане на социално слабите, на инвалидите и лица нуждаещи се от грижи.
2. Подпомагането на социалната интеграция и личната реализация.
3. Развитието и утвърждаването на духовните ценности,гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, техниката, технологиите и физическата култура, опазването на околната среда.
4. Стимулиране на свободния обмен на идеи и информация, научни знания, интелектуални ценности и сътрудничество между хората.

. Сдружението може да развива всякакви разрешени от закона дейности, спомагащи за осъществяването на целите, определени в устава.
. Набиране на средства от физически и юридически лица за осигуряване на материалната база и финансовите средства на сдружението, като набраните средства се изразходват за постигане на целите.
. Организиране на културни и кино фестивали.
. Разработва проекти за набиране на средства от Европейските и Международни фондове и Фондации, Асоциации и други и ги насочват за реализация на целите по устава.
. Наема, изгражда, закупува и поддържа необходимата материална база за реализацията на дейността си.
. Подготвя и издава печатни материали, необходими за осъществяването на дейността на сдружението.

1. Участва в сдружения и други подобни организации за осигуряване на подготовката и реализацията на основната дейност на сдружението.
2. Организира кръгли маси,семинари, обучения, благотворителни мероприятия и друди,които спомагат за постигане на определените в устава цели.
3. Взема отношение по нормативните актове, които касаят субектите, обект на подпомагане от страна на сдружението.
4. Осъществява контакти с държавни органи, неправителствени организации, финансови институции имащи отношение към дейността на сдружението.
5. Осъществява международен обмен, дейност и сътрудничество със сродни организации и членува в други местни и международни организации.
6. Координира общите действия на членуващите в Сдружението.
7. Проучва добри европейски и световни практики, които касаят основните цели на сдружението и осигурява популяризирането им сред обществото.

our-team

НАШИЯТ ЕКИП

 • ЛЪЧЕЗАР ЛЮБЕНОВ

  Председател на сдружението

 • МАРТИН ДАЧЕВ

  Член на управителния съвет

 • СВЕТЛАНА ГРИГОРОВА

  Член на управителния съвет

 • ЯВОР БОЖАНКОВ

  Юрист

 • ДЕСИСЛАВА ГАНЕВА

 • ЦВЕТАНКА СТАМАТОВА

 • ДИМИТЪР ЯКИМОВ

 • ГЕОРГИ СИМЕОНОВ

 • НИКОЛАЙ ИВАНОВ

 • ПОЛИНА ПЕТКОВА

 • СТАНЮ ТАНЕВ

 • ДИМИТЪР КЪНЕВ

 • МАРИЯ АТАНАСОВА

media

МЕДИЙНИ ИЗЯВИ

Господари на ефира
https://www.youtube.com/watch?v=xQDPHLcud3Q

Господари на ефира

Бялата лястовица
НАГРАДА
https://www.youtube.com/watch?v=mAR5IGJfoGU

НАГРАДА

Достойни българи
РЕПОРТАЖ
https://www.youtube.com/watch?v=0s7uwIdYEhA

РЕПОРТАЖ

ВИДЕОСАТ ТВ
docs

ДОКУМЕНТИ

Стани доброволец!

Тук можете да изтъкнете личните си качества като ни информирате с какво бихте могли да допринесете за реализацията на поставените ни към момента цели. Също така можете да дарите сума по ваш избор за да подпомогнете нашите каузи.